Det handler om tryghed og passion

HVEM VI ER...

Hos OVERSKUDSPRODUKTER ønsker at sikre: – at nye overskudsprodukter – der hos en producent eller en engrosvirksomhed frasorteres til destruktion, i stedet anvendes som donation til dem der har særligt brug herfor.

THOMAS FREMMING

Jeg har altid haft stort rum i hjertet for mit arbejde med at hjælpe andre mennesker, især de ramte og udsatte grupper, der har særlig brug for hjælp.

Min store passion her er: ”Fra ide til bistand, over udvikling til produkt i drift og vækst af organisation” som non-profit virksomhed.

I over 10 år har jeg i dagligdagen haft fokus på at udvikle forretningsmodeller, hvor man sikrer gode produkter ikke går til spilde og destrueres, men istedes anvendes til brug for socialt udsatte. Samtidig at kunne arbejde for et bedre miljø ved fuld udnyttelse af ellers spildte gode råvarer og produkter, giver mig dobbelt daglig energi og indhold i hverdagen.

Jeg er grundlægger af Fødevarebanken og Overskudsmad, begge non-profit organisationer. Det har betydet et givende samarbejde med mennesker i mange aldersgrupper i Danmark såvel som Internationalt. Mit fokus på at få unge til at deltage aktivt i et arbejde med en indholdsrig og spændende hverdag, og blive en vigtig del af et team, bar frugt.

Den daglige hverdag med OVERSKUDSPRODUKTER, er med fokus på strategi og udvikling, drift, marketing, leverandører og modtagergrupper, samt videreudvikle et tæt samarbejde med tilsvarende (Nordiske) organisationer.

Min mangeårige baggrund med arbejde med non-profit organisationer, min erfaring og passion er grundlaget i arbejdet med OVERSKUDSPRODUKTER.

Thomas Fremmng

Susanne Stedal

Susanne har mangeårig dyb erfaring indenfor detail og engroshandel, samt beskæftiget sig med nationale og internationale spændende projekter i sit virke som indkøbschef indenfor non-food området.

Senest i en årrække Head of Quality Assurance med fokusområder på kvalitetssikring af produkter, fødevarer og nonfood varer, styring, indkøb og kvalitetsøkonomi.

Internationalt samarbejde med leverandører og kollegaer har altid haft min store interesse, for i et team at sikre produkter af bedste kvalitet.

Min målsætning har været at tage den bedst mulige løsning med respekt af lovgivning og for at sikre et bedre miljø.

Det er derfor naturligt for mig, senest her at arbejde med fokus på non-profit organisationen OVERSKUDSPRODUKTER.