BESTYRELSE

Vi arbejder for at overskudsprodukter kan gøre gavn blandt socialt udsatte og lokale hjælpeorganisationer i Norden.

Thomas Fremmng

Thomas Fremming, Formand

Stifter af OVERSKUDSPRODUKTER 2017. Stifter og tidligere direktør af Fødevarebanken 2007-2014.

Arbejdesområder: Projektleder, udvikling, produkt partner og fundraising.

Susanne Stedal

Susanne Stedal, Næstforkvinde

Medstifter af OVERSKUDSPRODUKTER. Har over 20 års arbejde for en af Europas største Wholesale Cash & Carry virksomheder, indenfor indkøb, salg og distribution af nonfoodvarer. Herunder over 15 år, som øverste ansvarlig for fødevarekvalitet og sikkerhed og tilhørende kommunikation heraf. International viden og erfaring fra mangeårigt internationalt samarbejde.

Arbejdesområde: Produkt partner, overordnede kvalitets kontrol af modtagerorganisation og varer.

Henrik Bonné

Selvstændig Advokat (H) hos Denlaw Advokater, specialiseret i rådgivning om etiske og indsamlingsretlige forhold, om organisatoriske og vedtægtsmæssige forhold samt om strategi og udvikling. Rådgiver for Indsamlingsorganisationernes Brancheorganisation, ISOBRO.

Arbejdsområde: Governance af bestyrelsen og finans

Stine Bæk Christensen

Kst. Afdelingssygeplejerske ved Rigshospitalet medicinske hjerteafdeling, med over 17 år erfaring i ledelse og koordinering af frivillige.

Arbejdsområde: Frivillige

Peter Forchhammer

Sr. Manager hos Accenture. Over 30 års erfaring i markedsføring og kommunikation indenfor B2C samt B2B segmenter, aktiv i lokalpolitik.

Arbejdsområde: Produkt partner og kommunikation

Kjeld Stedal

Direktør og ejendomsudvikler indenfor feriehusmarkedet i Danmark. Har over 40 års erfaring indenfor international ledelse og administration, kontrakter, projektledelse og partnerskabsaftaler i lande, som Tyskland, Polen, Grækenland, United Kingdom, USA, Baltisk region, samt den nordiske region. Herunder 25 år hos DONG Energy.

Arbejdsområde: Produkt partner & fundraising

OVERSKUDSPRODUKTER overvåges af en bestyrelse, som vælges for en periode på fire år, hvor formanden pt. vælges for et år ad gangen. Bestyrelsen er ansvarlig over for medlemmer, donor og samfundet. Medlemmer udpeges af stifterrådet og skal have kompetencer indenfor nøgleområder, såsom salg og produktion af nonfood produkter, transport/logistik, IT/E-commerce, fundraising, kommunikation/ markedsføring, finans, ledelse, samarbejde og kvalitets kontrol.

Bestyrelsen mødes mindst 4 gang årligt, plus en årlig generalforsamling som holdes sidst i maj.

Bestyrelsens medlemmer udgør en aktiv arbejdsgruppe for gennemførelse af OVERSKUDSPRODUKTER daglige aktiviteter. Medlemmer af bestyrelsen modtager ikke vederlag for sin indsats, dog kan medlemmer få dækket faktiske afholdte udgifter i forbindelse med gennemførsel af foreningens aktiviteter i henhold til foreningens formål.