CSR & Miljøpolitik

Vi leverer gerne service og dokumentation, for at styrke virksomhedernes sociale ansvar og miljøpåvirkning for vores partnerdonorer.

Vi tilfører gerne dokumentation til det lovpligtige CSR- afsnit i donorvirksomhedens Årsregnskab.

CSR rapporter er yderligere en dokumentation for donorer og modtager organisationer, der sikrer løbende forbedringer.

Vi hjælper, således at hjælpeorganisationer og frivillige organisationer kan frigøre finansielle midler og geninvestere det til aktiviteter, der kan genopbygge og støtte flere udsatte borger i de nordiske lande.

Overskudsprodukters miljøpolitik har til formål at værne om miljøet og begrænse spild af ressourcer mest muligt, i vores arbejde i de nordiske lande. Overskudsprodukter ønsker at bidrage til at reducere miljøforurening samt målrettet reducere CO2 og overholde gældende miljø-lovgivning.

Miljøpåvirkningen forbedres ved at reducere tonsvis af non-food produkter, der ikke længere sendes til destruktion og forbrænding.

Samtidig reduceres også CO2-udslippet fra vores kommercielle produktpartnere, hvilket styrker deres CSR & miljøprofil.

Overskudsprodukters bidrager derfor med en social og miljømæssig dimension.

Vore Sponsorer og samarbejdspartnere